Saturday, 5 March 2011

Pembangunan Diri

memberi perkhidmatan kearah pembangunan diri pelajar bagi melahirkan individu pelajar yang trampil dan matang dalam aspek komunikasi, kepimpinan, bersosialisasi serta kawalan diri. Untuk melihat aktiviti-aktiviti tersebut, anda bolehlah klik pada ruangan 'Kategori' pada bahagian sidebar.

0 comments: