Saturday, 17 December 2011

Belut Elektrik


Belut elektrik mampu mengeluarkan arus elektrik yang mampu menyalakan 12 buah lampu dan mampu membunuh manusia! Elektrik yang terdapat di tubuh belut ini sebenarnya adalah bertujuan untuk membunuh mangsanya.

0 comments: